Cô nàng sinh viên ưu tú Nagano Ichika và vị thầy giáo già đáng kính, vì quá khâm phục và hâm môn học thức của người thầy giáo nên cô nàng sinh viên đã đem lòng yêu người thầy đáng tuổi cha chú của mình. Dẫu biết rằng điều này là trái với luân thường đạo lý những cô sinh viên Nagano Ichika vẫn quyết tâm theo đuổi người thầy đáng kính của mình bằng được. Biết được thói quen thầy giáo hay đến thư viện để đọc sách và nghiên cứu nên Nagano Ichika  đã tiếp cận và làm quen thầy, sau đó đã dùng tình dục để làm mờ mắt thầy giáo mình đi.

Sau những cuộc tình vụng trộm giữa thầy và trò lúc thì tại thư viện, khi thì trong phòng làm việc của người thầy. Người thầy sau đó cảm thấy vô cùng có lỗi mối chấm dứt cuộc tình đồi bại này nhưng Nagano Ichika vẫn cứ vậy mù quãng dúi lồn vào mặt thầy khiến cho cuộc tình ngang trái này không có hồi kết được nữa.

Cô nàng sinh viên ưu tú và vị thầy giáo

Cô nàng sinh viên ưu tú và vị thầy giáo